Ny ordförande väljs i maj

Zozan Inci, foto Linn Malmen

Demokrati och separatism är temat på Roks årsmöte som i år hålls i Solna den 5 till 6 maj.
På årsmötet blir det också dags att avtacka Zozan Inci som efter tre år som ordförande har valt att inte ställa upp till omval. Istället ska en ny ordförande för organisationen väljas! Även vice ordförande och flera ledamöter ska väljas. Till årsmötet kan alla medlemsjourer skicka ett ombud och en observatör, som bekostas av Roks.