Jenny Westerstrand är Roks nya ordförande

Under Roks årsmöte som hölls 5–6 maj 2018 i Solna valdes Jenny Westerstrand till ny ordförande. Maja Ahrman valdes till vice ordförande och ytterligare fyra nya ledamöter valdes till styrelsen.

– Jag är hedrad över förtroendet, säger en glad Jenny Westerstrand efter att ha blivit vald med acklamation.

Jenny Westerstrand har en lång och gedigen forskarkarriär bakom sig och hon har varit delaktig i att lyfta jourrörelsens erfarenheter från arbetet mot mäns våld mot kvinnor till en vetenskaplig nivå. I sin forskning har hon analyserat våldet och verkat för en utvidgad och sammanhållen bild av mäns våld mot kvinnor.

 
Jenny Westerstrand, foto Severus TenenbaumJenny Westerstrand, foto Severus Tenenbaum.
 

Jenny Westerstrand är den enda som fått Roks utmärkelse Årets kvinnogärning två gånger. Första gången var hon med och delade utmärkelsen med övriga medskribenter till omfångsstudien »Slagen dam« 2001. Studien var banbrytande i förståelsen av våldet. Jenny har också fått Årets kvinnogärning för sin doktorsavhandling i juridik om prostitution och människohandel.

– Det är när vi håller ihop den våldsverklighet som kvinnor som tvingas fly till jourer lever i, med det omfattande våldet också utanför nära relationer – sånt våld som tjejjourerna bland annat möter många berättelser om – som vi ser hela bilden av våldet. Det är också då vi effektivt kan bekämpa våldet, sa Jenny Westerstrand i sitt tacktal.