Roks hoppar av från Almedalen och Bokmässan!

Efter noggrant övervägande fattade Roks beslutet att dra tillbaka sin medverkan vid både Almedalsveckan 2017 och Bok & Bibliotek 2017 i Göteborg. Anledningen är att Roks vägrar dela det offentliga utrymmet med de mörka och organiserade krafter som kommer att närvara. Även om dessa organisationer inte tillåts att delta i Almedalens officiella program, finns det ingenting som hindrar dem för att basunera ut sina åsikter på gator och torg, så länge som de har tillstånd att demonstrera. Roks anser att det bidrar till en normalisering av rasistiska och fascistiska åsikter. Detta gäller i än högre grad på Bok & Bibliotek där arrangörerna faktiskt inte ens förhindrat rasistiska organisationer från att hyra monterutrymme.

– Det känns inte längre tryggt att som feminist befinna sig i ett offentligt rum där mörka krafter får utrymme att uttala kränkande åsikter, säger Zozan Inci, ordförande i Roks.

Vi tar kraftfullt avstånd från dessa antidemokratiska organisationer genom att inte närvara.

– Roks kommer fortsättningsvis att endast delta i politiska och demokratiska sammanhang, där våra viktiga frågor för att stoppa mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn får utrymme att diskuteras fritt. I dagsläget bedömer vi att vare sig Almedalsveckan eller Bok & Bibliotek uppfyller det kravet.