Foto: Pixabay

Från påverkan till påverkad– ny verklighet för ideella sektorn

Röst eller service? Input eller output? Själv­­ständiga organisationer eller inte? Den ideella sektorns roll i samhällsbygget förändras över tid. Pendeln svänger och relationen till staten svänger i takt.

Den senaste tiden är det synen på sektorn som service­producent som dominerar. Ideella orgaisationer inom social omsorg har blivit leverantörer av välfärdstjänster. Bidrag blir till ersättning och upphandlings­kriterier och återrapportering är en del av många ideella organisationers vardag.

Tillståndsplikten är ett exempel. Från den första april i år ställs särskilda krav på dem som bedriver skyddat boende. Utvecklingen går på tvärs med jourernas både kunskap och resurser – och med den ideella sektorns roll som röstbärare och påverkansaktör. Det är svårt att driva opinion mot sin uppdragsgivare.

En starkare styrning och ökad professionali­sering försvagar också sektorns främsta styrka: det
frivilliga oavlönde arbetet som bidrar till den gemenskap som är samhällets kitt.

Text: Charlotta Janson Josephsson | Foto: Pixabay