Kvinnoseparatism

Inzoomat 1-2018

På senare tid har genforskningen pekat ut allvarliga defekter i den manliga Y-kromosomen, som på sikt kan leda till att män dör ut. Är då en värld utan män möjlig?... Läs mer