Foto Shutterstock

Bizniz på kvinnofrid

I upphandlingarnas tid

TANKEN MED UPPHANDLING är att få ut mesta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. Men vad är egentligen kvalitet? I upphandling utgår man främst från affärsmässiga och mätbara grunder. Men ideella organisationer drivs av engagemang, idéer, värderingar och gemenskap – allt som inte går att mäta.

KVINNOTRYCK TOG EN TITT på anbudsförfarandet som gällde upphandling av skyddat boende i Region Gotland. Sammanlagt inkom 46 anbud. Av dessa sållades 14 bort, de flesta på grund av bristande »finansiell och ekonomisk ställning«. En ideell kvinnojour i Visby som lämnat anbud uppfyllde inte grundkvalifikationerna på grund av att de saknade »kompetens avseende relevant högskole­utbildning« hos föreståndaren.

MAJORITETEN AV DE ACCEPTERADE aktörerna är etablerade aktiebolag, somliga med storkoncerner i ryggen, där vård och omsorg är en del av de affärsdrivande verksamheterna, exempelvis hvb-hem och missbruksvård. Andra anbudsgivare är verksamma inom områden som fastighetsförvaltning, bemanningsföretag och konsultverksamhet.

SÅ KAN MÄNS VÅLDmot kvinnor bli en tillgång för affärsdrivande företag som erbjuder slutförvaring av våldets avfallsprodukter – kvinnor, tjejer och barn.

Research: Andrea Kollman | Foto stora bilden: Shutterstock
 

Clip art
Framtidens »jourkvinnor«? foto: Clipart