Lajka och fejka med Facebook

Brit Stakston, foto Maria Tjernström
Brit Stakston, foto Maria Tjernström
Kommunikations- och mediestrategen Brit Stakston är en av våra främsta specialister på den digitala kommunikationens förtjänster och faror och har ända sen starten granskat Internets olika användarforum och hur dessa utvecklats. Idag har Facebook bildat ett slags infrastruktur för den vardagliga logistiken, säger hon. Där är det lätt att följa våra levnadsvanor och vad som engagerar oss.

För att inte det vi delar med oss av ska kunna missbrukas råder Brit Stakston oss att skaffa större kontroll och vara mer selektiva.
Selektiva med vad vi delar och till vilka, och även kritiska till det andra delar och till vilka som tar kontakt. Hon har talat sig varm för att vi tillsammans kan skapa en digital folkrörelse, men då måste vi få sociala medier att anpassas efter våra egna behov istället för att låta oss användas av olika ekonomiska intressen som alltmer kommit att prägla dessa arenor. De sociala forumens ekonomi är ju helt beroende av användarna, och därigenom har vi också makt att påverka.

Ska man trendspana finns det vissa tecken på att Facebook kanske har nått sin kulmen. Brit Stakston har noterat att många som är kunniga på området har övergett Facebook för att skydda sig mot att deras data delas med någon tredje part.

– Om inte Facebook städar bort skräpet och fejkerna som frodas där kommer nog alltfler att söka sig till mer pålitliga forum. Även om den enskilda användaren kan lära sig att undvika bedrägerier och lögner är det inte ett individuellt problem att vissa råkar illa ut. Det är den digitala plattformens eget problem, konstaterar Brit Stakston.