Ett jämställt samhälle fyllt av våld

Mer än hälften av alla kvinnor i Sverige har utsatts för hot, sexuellt våld och fysiskt våld, det visar en ny studie från Roks och Örebro Universitet. Föregångsstudien »Slagen dam« som publicerades 2001 var den största undersökning av våld mot kvinnor som någonsin gjorts i Sverige – fram tills nu när studien »Kvinnors trygghet« kommer ut.

Text: Sanna Holm | Foto: Frida Ekman

Slagen dam och uppföljaren Kvinnors trygghet

Nu kommer studien som inte bara visar på omfattningen av mäns våld mot kvinnor, utan också hjälper oss att se utvecklingen av våldet. Det nedslående resultatet pekar på en mycket blygsam utveckling.

Roks ordförande Jenny Westerstrand har projektlett både denna och den förra studien: När Slagen Dam publicerades blev den väldigt kritiserad?
– Det blev ett väldigt liv. Ingen i Sverige hade tidigare så metodiskt ställt frågor och analyserat resultatet med hjälp av vålds­kunskap. Så reaktionerna blev starka.

I stället för att läsa och se vad kvinnorna hade svarat så spottade man på forskarna som hade gjort studien. En skamfläck för många.

– Istället för att läsa och se vad kvinnorna hade svarat – det var ju en extremt bra svars­frekvens på 70 procent – så spottade man på forskarna som hade gjort studien. En skamfläck för många, måste jag tyvärr säga.

– Men känslorna kring våld är väldigt heta här i Sverige, jag tror inte något annat land har så många självutnämnda experter på frågan som vi. Journalister, forskare och typ alla som kan läsa, haha. Det är svårt att förstå att mottagandet, trots det, blev så himla fel.

Vad är dina tankar om resultaten i Kvinnors trygghet?
– Dels är jag ledsen. Mycket ledsen över de 6 000 kvinnor som besvarade enkäten förra gången utan att det hände någonting. De rekommendationer som den studien kom med, för 20 år sedan, gäller än idag. Utvecklingen har gått åt fel håll och våldet ser ut att ha ökat.

– Samtidigt vill jag vara försiktig. Det handlar om tolkningar, och vi måste vara ödmjuka inför svaren och vad de står för i relation till den tidigare studien. Säkert är dock, tycker jag att man kan säga, att våldet inte har minskat. Sannolikt är det tvärtom. Det är deppigt.

Vad är det som är speciellt med Kvinnors trygghet?
– Det speciella är att den bygger vidare på kunskaperna efter Slagen dam, som gjordes för tjugo år sedan. Vi har gjort den så att det ska gå att jämföra de båda studierna i vissa delar. Det är också speciellt att vi har ställt frågor om pandemin, hur kvinnorna tycker att den har påverkat deras situation i relation till våldserfarenheter.

Hur hoppas du på att Kvinnors trygghet ska tas emot, med tanke på hur det gick med Slagen dam?
– Jag hoppas på läsning av rapporten och allvarligt menade samtal om hur kvinnor och tjejer har det i Sverige och hur män och killar agerar mot dem. Men jag hoppas också på ett samtal om hur vi förstår och talar om våld. Jag vill se ett samtal om våldets plats och mening i vår kultur. Jag är rädd att vi håller på att tappa redskapen för att se och tydliggöra våldets konsekvenser i samhället och i kvinnors, tjejers och barns liv. Den utvecklingen vill jag också att vi ska tala om.
 

Kvinnors trygghet visar bland annat att:

  • 55% av alla kvinnor rapporterar att de har utsatts för våld av en man efter sin 15-års dag. Våld definieras i studien som hot, sexuellt våld och fysiskt våld.
  • 10% av kvinnorna har utsatts för våld av sin make eller sambo och våldet har i stor utsträckning varit oförändrat under pandemin.
  • 37% av kvinnorna rapporterar att de har utsatts för våld av en tidigare make/sambo. 64% uppgav att detta skett mer än en gång.

UNGA KVINNOR ÄR SÄRSKILT UTSATTA:

  • 39% av kvinnor í åldern 18–24 har utsatts för våld under det senaste året, särskilt sexuellt våld.
  • Över 80% av kvinnor i åldern 18–34 har blivit sexuellt trakasserade. (Två åldersgrupper sammanslagna: 18–24 och 25–34.)
  • 60% av kvinnor i åldern 18–24 har trakasserats det senaste året.

EFTERVÅLDET

  • 37% av de kvinnor som lämnat en våldsam man har utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp efter separationen.
  • 24% har blivit hotade med våld ansikte mot ansikte efter separationen.
  • 9% har blivit hotade via telefon eller digitalt.
  • 14% av mammorna rapporterar att de har utsatts för våld i samband med umgänge med gemensamma barn.

Resultaten baserar sig på en 44-procentig svarsfrekvens av ett underlag på 15 000 slumpvis utvalda kvinnor.

 

Jämförande diagram om våldets utveckling