Kvinnors otrygghet, foto Julia Lindemalm

Färre anmälningar och åtal om grov kvinnofridskränkning

Allt färre anmäler grov kvinnofridskränkning och det väcks färre åtal. Det visar en rapport från BRÅ. Det beror dock inte på att brotten minskar, utan på förändringar i registreringen och högre krav på stödbevisning för en fällande dom.

med färre anmälningar och åtal, minskar även antalet fällande domar. Men av de åtal som ändå väcks, leder en större andel till fällande dom, från 51 procent 2008 till 57 procent 2017.

Åtalen har blivit färre, men lever i högre grad upp till kraven för fällande dom. Samtidigt innebär det att man missar de straff­rättsligt sett lindrigare gärningarna som brottet ursprungligen också var tänkt att fånga upp.

Även uppklaringsprocenten för grov kvinnofridskränkning minskar – en halvering från drygt 30 procent år 2008 till 16 procent år 2017.
Foto: Julia Lindemalm