Foto: Pixabay

När våldet flyttar över till nätet

Mäns våld mot kvinnor sker inte längre bara mellan hemmets väggar. Numera utsätts kvinnor också av trakasserier, hot och hat över nätet.

Undersökningar från BRÅ visar att gärnings­personerna oftast är män och unga män näthatar dubbelt så mycket som unga kvinnor. Kvinnor utsätts för mer hot, hat och kränkningar på nätet än män.

Det vanligaste nätbrottet som anmäls av kvinnor är ofrivilligt publicerade bilder, medan män oftast anmäler hot kopplat till våld. Enligt en rapport från organisationen Friends har 18 procent av tjejerna och 6 procent av killarna blivit utsatta för sexuella trakasserier på nätet.

Enligt organisationen Näthatsgranskaren är det främst grupper som invandrare, asylsökande, muslimer, judar, politiker, regeringar, tjänstemän, feminister och hbtq-personer, som adresseras i hatkommentarer i olika facebookgrupper. De har också sett en normalisering av hatet där språk och uttryck som inte skulle accepterats i andra sociala sammanhang används.

Att internet är en otrygg plats för många är ingen nyhet. Inte heller att kvinnohat, sexism och hot frodas i sociala medier som Facebook och Twitter, och andra webbforum. Men konsekvenserna kan bli stora. En studie från Lunds universitet visar att det finns tydliga kopplingar mellan näthat och psykisk ohälsa.

En studie från Amnesty visar samma sak:

  • 39 procent fruktar för sin fysiska säkerhet
  • 18 procent känner oro för sin familjs säkerhet
  • 67 procent fick sömnproblem
  • Drygt 60 procent fick sämre självkänsla eller självförtroende
  • 58 procent fick panikattacker, ångest eller stress
  • Över hälften upplevde en känsla av isolering eller behov att dra sig undan
  • Över hälften fick svårare att fokusera på vardagsuppgifter
  • Över hälften bävade inför tanken på att använda internet eller sociala medier. 32 procent använde sociala medier i mindre utsträckning än tidigare och 7 procent slutade helt att använda de sociala medier där de blivit utsatta.

Dessutom visade Amnestys undersökning att förövaren i 27 procent av fallen var någon som kvinnan kände, och i drygt 14 procent handlade om en partner eller före detta partner.

Uppklarningsgraden av nätbrott är låg, 96 procent av anmälningarna läggs ned, eftersom det är svårt att identifiera gärnings­personerna och bevisa brottet.
Foto: Pixabay
Källor: BRÅ, Friends, Nätgranskaren, Lunds universitet, Amnesty