Psykisk misshandel, foto Frida Ekman.

Psykisk misshandel föreslås bli eget brott

En statlig utredning föreslår att psykisk misshandel blir ett eget brott i den svenska brottsbalken. Brottet ska kunna ge fängelse i upp till fyra år. För att dömas för brottet ska gärnings­personen upprepat ha utsatt en annan person för nedvärderande, kränkande eller kontrollerande gärningar, med syftet att allvarligt skada personens självkänsla. 

Idag krävs oftast fysiskt våld för att en gärningsman ska bli åtalad. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Text: Charlotta Janson Josephsson | Foto: Frida Ekman