Foto: iStock

Mäns våld mot kvinnor är dyrt

Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett allvarligt hot mot kvinnors säkerhet och rättigheter. Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader. Enligt Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, kostade det könsrelaterade våldet i EU 2019 cirka 366 miljarder euro. Våldet mot kvinnor stod för merparten av kostnaderna, 290 miljarder euro.

Kostnaderna utgörs av flera saker, bland annat:

  • ekonomiska produktionsförluster (till exempel sjukskrivning)
  • kostnader för ohälsa
  • kostnader relaterade till rättsväsendet och rättsprocesser
  • kostnader för det sociala välfärdssystemet
  • personliga kostnader för den våldsutsatta
  • kostnader för specialiserade verksamheter och satsningar (skyddade boenden, kvinnojoursverksamhet, stödtelefoner med mera)
  • kostnader för förlorad livskvalitet, ökad rädsla och otrygghet.

Kostnaderna i Sverige var 2019 6,6 miljarder euro (cirka 66 miljarder kronor) för könsrelaterat våld mot kvinnor.

Nästan hälften av kostnaderna handlar om partnervåld, totalt cirka 175 miljarder euro. Även här är det våldet mot kvinnor som är dyrast, 152 miljarder euro, enligt EIGE.

Kostnaderna i Sverige var 2019 6,6 miljarder euro för könsrelaterat våld mot kvinnor (1,8 miljarder för män) och partner­relaterat våld mot kvinnor kostade 3,4 miljarder euro (600 miljoner för män).

Foto: iStock